Как сделать цитирование в word?

Добавяне на цитати в документ на Word

В Word можете лесно да добавяте цитати, когато пишете документ, в който трябва да цитирате своите източници, като например доклад от проучване. Цитатите могат да се добавят в различни формати, включително APA, Chicago, GOST, IEEE, ISO 690 и MLA. След това можете да създадете библиография на източниците, които сте използвали, за да напишете документа.

За да добавите цитат към документа, може първо да добавите източника, който сте използвали.

Добавяне на нов цитат и източник в документа

В раздела Препратки, в групата Цитати и библиография щракнете върху стрелката до Стил и после щракнете върху стила, който искате да използвате за цитата и източника. Например документите за обществени науки обикновено използват стиловете MLA или APA за цитати и източници.

Щракнете в края на изречението или фразата, която искате да цитирате.

В раздела Препратки щракнете върху Вмъкване на цитат и след това направете едно от следните неща:

За да добавите информация за източника, щракнете върху Добавяне на нов източник и след това в диалоговия прозорец Създаване на източник щракнете върху стрелката до Тип на източника и изберете типа на източника, който искате да използвате (например раздел от книга или уеб сайт).

За да добавите контейнер, така че да можете да създадете цитат и да попълните информацията за източника по-късно, щракнете върху Добавяне на нов контейнер. До източниците контейнери се появява въпросителен знак в «Управление на източник».

Ако сте избрали да добавите източник, въведете информацията за източника. За да добавите още информация за даден източник, отметнете квадратчето Покажи всички полета на библиографията.

Щракнете върху OK, когато сте готови. Източникът се добавя като цитат на мястото, което сте избрали във вашия документ.

Когато изпълните тези стъпки, цитатът се добавя към списъка с налични цитати. Следващия път, когато цитирате тази препратка, не трябва да я въвеждате отново. Просто Добавете цитата в документа си. След като сте добавили източник, е възможно да откриете, че трябва да направите промени в него по-късно. За да направите това, вижте Редактиране на източник.

Ако сте добавили контейнер и искате да го заместите с информация за цитат, вж. Редактиране на източник.

Ако изберете стил GOST или ISO 690 за вашите източници и цитатът не е уникален, добавете буква от азбуката към годината. Например цитатът ще изглежда така: [Пастьор, 1848a].

Ако сте избрали ISO 690 – по ред на номерата, и цитатите ви все още не се появяват последователно, трябва отново да щракнете върху стила ISO 690, след което да натиснете ENTER, за да подредите правилно цитатите.

Добавяне на цитати в документ

Щракнете в края на изречението или фразата, която искате да цитирате, и след това в раздела Препратки, в групата Цитати и библиография щракнете върху Вмъкване на цитат.

От списъка с цитати под Вмъкване на цитат изберете цитата, който искате да използвате.

Намиране на източник

Списъкът с източници, които използвате, може да стане доста дълъг. Понякога може да се наложи да търсите източник, който сте цитирали в друг документ.

В раздела Препратки, в групата Библиография и цитати щракнете върху Управление на източници.

Ако отворите нов документ, който още не съдържа цитати, всички източници, които сте използвали в предишните документи, се появяват под Главен списък.

Ако отворите документ, включващ цитати, източниците за тези цитати се появяват под Текущ списък. Всички източници, които сте цитирали в предишни документи или в настоящия документ, се появяват под Главен списък.

За да намерите конкретен източник, направете едно от следните:

В полето за сортиране сортирайте по автор, заглавие, име на етикет на цитата или година и след това прегледайте показания списък, за да намерите търсения източник.

В полето Търсене напишете заглавието или автора за източника, който искате да намерите. Списъкът динамично се стеснява, за да отговори на търсения елемент.

Забележка: Можете да щракнете върху бутона Преглед в Управление на източник, за да изберете друг основен списък, от който можете да импортирате нови източници във вашия документ. Например може да се свържете със файл, който е на споделен сървър, или на компютър или сървър на колега, или пък на уеб сайт, подслонен от университет или научноизследователски институт.

Редактиране на източник

В раздела Препратки, в групата Библиография и цитати щракнете върху Управление на източници.

В диалоговия прозорец Управление на източник под Главен списък или Текущ списък изберете източника, който искате да редактирате, и след това щракнете върху Редактиране.

Забележка: За да редактирате контейнер, така че да добавите информация за цитат, изберете контейнера от Текущ списък и щракнете върху Редактиране.

Читать еще:  Как в word сделать автозаполнение дат в таблице?

В диалоговия прозорец Редактиране на източник направете желаните промени и щракнете върху OK.

Как оформить цитирование для антиплагиата

Как сделать цитирование для антиплагиата в дипломной работе, курсовой, реферате? Этот вопрос задают многие студенты. Еще десять лет назад можно было просто скачать реферат, курсовую или диплом, распечатать и отдать преподавателю, чтобы получить хорошую оценку. Сейчас в ВУЗах все работы проверяются на антиплагиат. Возникает вопрос, как поступать с цитатами, чтобы они не снижали уникальность? Почему не все сервисы их распознают? Как правильно оформить цитирование для антиплагиата? Ответим на них далее в статье.

Считается ли цитирование плагиатом

Цитирование – это прямое использование частей текстов (цитат) других людей в работе с указанием автора и источника. Оно широко используется в научных трудах. С помощью цитат автор работы:

подкрепляет мысли, идеи авторитетным мнением, результатами опытов, экспериментов, законами;

приводит данные, использовавшиеся для постановки и анализа проблемы;

указывает источники информации, на основании которых делаются выводы.

Также цитированием для антиплагиата называют компьютерный метод обнаружения плагиата в работах. Он находит общие фразы в разных источниках.

Некоторые студенты используют фрагменты чужих трудов, чтобы полностью скомпоновать работу, в которой нет, ни одной свежей мысли, даже попыток пересказать чужие идеи своим языком. Такие работы являются плагиатом.

Иногда невозможно написать реферат или курсовую без большого количества цитат. Это касается работ, в которых проводится анализ закона или художественного произведения. В таких текстах процент цитат может превышать 50%. Допустимым считается до 30% выдержек из чужих трудов.

Рекомендации. Стоит учесть, что каждый ВУЗ и преподаватель выдвигают свои требования к проверке на антиплагиат. Лучше спрашивать о необходимых параметрах при получении задания.

Почему антиплагиат не распознает цитирование

Что делать, если антиплагиат не видит цитирования? Большинство программ для проверки на уникальность текстовых файлов не распознает цитаты. Вне зависимости от того, использовалось оформление цитирования для антиплагиата или нет.

Единственная программа, которая их учитывает — Antiplagiat.ru. Остальные сервисы не рассчитаны на студенческие работы. Они рассматривают каждую цитату, как плагиат, и снижают уникальность.

Antiplagiat.ru имеет свои недостатки. Она использует в качестве источника для сравнения только те работы, которые имеются в сети Интернет.

Как сделать цитирование в Ворде для антиплагиата

Согласно требованиям к студенческим работам цитаты оформляют с соблюдением следующих правил:

После вводной конструкции ставится двоеточие, затем отрываются кавычки, в них заключают текст.

После кавычек в квадратных скобках указывается номер источника в библиографическом списке и страница, на которой находится данное заимствование.

Выполнение этих правил при оформлении работы в Ворде никак не влияют на прохождение проверки текста на уникальность.

Antiplagiat.ru сравнивает со своей базой все отрывки, заключенные в кавычки, и если находит совпадение, считает фрагмент цитатой. Остальные сервисы игнорируют любые знаки и символы.

Как оформить цитирование в дипломе для антиплагиата

Правильную вставку цитируемого фрагмента можно оформить двумя способами: в виде прямой и косвенной речи. Первый способ – это вставка фрагмента чужого авторства. Оформляется, как описано выше.

Булгаков Михаил Афанасьевич в повести «Собачье сердце» писал: «Разруха не в клозетах, а в головах».

Когда нужно цитировать слова источника, вместо прямой речи используют косвенную. Это помогает повысить уникальность текста. Цитаты косвенной речи оформляют следующим образом:

указывается автор текста;

ставиться запятая и союз: «что» или «чтобы»;

предложение изменяется с сохранением главной мысли, после него указываются собственные выводы.

Михаила Афанасьевича Булгакова считал, что разруха находится в головах, а не клозетах. Об этом он говорил от лица Преображенского в романе «Собачье сердца».

Косвенную речь, лучше использовать при цитировании СМИ, чьих-то наблюдений.

Антиплагиат с выделением заимствованного текста онлайн

Все программы проверки на уникальность выделяют заимствования из других текстов цветом. Найти повторения из других источников можно с помощью сервисов: Адвего Плагиатус Онлайн, Еtxt Антиплагиат онлайн, Text.ru и другие. Но эти программы проверки на уникальность не учитывают цитаты.

Antiplagiat.ru, если находит заимствованный фрагмент, заключенный в кавычки в базе данных, то подчеркивает его зеленым цветом. В окошке справа появляется источник цитаты. В этом случае сайт не снижает уникальность.

Совет. Если без выдержек из источников, отсутствующих в базе, никак не обойтись, попробуйте поговорить с преподавателем. Может быть, он разрешит, провести проверку на уникальность после удаления цитируемых фрагментов.

Оформляем цитирование в антиплагиате правильно: наглядные примеры

Перед написанием этой статьи мы специально изучили несколько рекомендаций на данную тему, найденных в сети Интернет. Все авторы твердят, что независимо от написания цитирования антиплагиат все равно указывает на плагиат. И это ошибочное мнение. Поэтому мы решили рассказать, как нужно оформлять цитирование в антиплагиате, чтобы работа не считалась заимствованной.

Что значит цитирование в антиплагиате?

Цитата в антиплагиате представляет собой отрывок текста, дословно берущийся из конкретного источника, но не считающийся плагиатом при верном оформлении и написании ссылки на источник.

Например, при написании юридических статей дословное приведение отрывка из УК РФ причисляется к цитатам. В подобной ситуации цитатой на текст из УК РФ. Цитирование в отчетах программы отмечается зеленым выделением.

Как правильно оформить цитирование в антиплагиате: пример

Многие авторы в своих статьях указывают аж несколько правил, которые обязательно нужно соблюдать при оформлении цитат для антиплагиата.

Но существует только одно правило, как оформить цитирование. Для выделения цитаты в тексте необходимо просто брать нужный отрывок в кавычки “ ”. И нет потребности выполнять какие-либо иные действия.

По мнению многих специалистов, для выделения цитирования для программы требуется перед цитатой располагать фразу – подводку. Например, со слов исследователя Иванова А.А. млекопитающие – это ….

Читать еще:  Как сделать ценники в word скачать?

В действительности, не обязательно упоминать автора. Это не предоставляет особых привилегий для прохождения антиплагиата, нужная фраза не будет выделена как цитирование. Чтобы убедиться в этом, нужно рассмотреть конкретный пример.

Возьмем 1 цитату из учебника по гражданскому праву и оформим ее по-разному. 1 оформим с использованием подводки, а 2-ую – без нее. Сделаем проверку, укажет ли антиплагиат на цитату при выполнении проверки текста, не имеющего фразы-подводки.

Наша теория нашла подтверждение. Антиплагиат не учитывает наличие перед цитатой сведения о том, где взята или кто автор фразы.

По мнению многих авторов, оформляя цитаты, необходимо указывать ссылку, информирующую об первоисточнике текста. Это правильно по ГОСТу оформления работ. Также это позволяет угодить преподавателю. Но грамотное оформление для программы не предусматривает подобных действий. Ему не важно, есть ли ссылка на отрывок текста или нет. Программой сноска не определяется автоматически в антиплагиата. Следует знать, что она пропадает в полном отчете антиплагиата.

И так, мы убрали в ворде ссылку, указывающую на источник текста. Какой же будет реакция антиплагиата?

На такие действия реагирует он безразлично и указывает на наличие цитирования в работе. Это доказывает то, что антиплагиат примет текст за цитату, даже если отсутствуют сноски или ссылки к ней.

Вывод

У многих часто появляется следующий вопрос: при создании текстовой работы, хотя предложения помещаются в кавычки, антиплагиат все равно не отображает как цитирование, а помечает как плагиат. В чем же дело? И как оформить цитирование, чтобы исправить ситуацию?

Дело в том, что существует источники, которые программа принимает в качестве официальных источников, изданий и научных трудов. Однако большая часть литературы не причисляется антиплагиатом к источникам для цитирования.

Следует рассмотреть такой пример: При создании дипломной работы и использовании в ней больше 50-ти цитат разных исследователей и авторов, которые были помещены в кавычки. Однако во время проверки на антиплагиат заметили, что программа посчитала не все цитаты как цитирование.

Программа может принимать некоторую литературу как источник, а некоторую – нет, при этом не имеет значения правильность написания цитаты, указание автора фраз и размещение ссылки на источник.

Если же выделите чьи-то слова из заимствованного в сети реферата в качестве цитирования, то это не будет считаться цитатой. Но если взять фразу исследователя из книги, то это будет цитатой.

Выходит, что антиплагиат пока не научился понимать это. Ему известно, что фразы с заимствованных рефератов и курсовых работ нельзя отмечать как цитаты.

Его память включает несколько тысяч кодексов, учебных материалов и иных изданий, при обращении к которым он зафиксирует цитирование в отчете, но большинство изданий и учебников до сих пор он не воспринимает.

Это можно считать за недоработку программы, но решение данной проблемы нет. Стоит только ждать, когда разработчики сами исправят недочеты.

Совет: в процессе написания дипломной или курсовой работы следует выделять кавычками максимальное число цитат, использующихся в тексте. Часть из них отметится как цитирование, часть – нет, но это позволит значительно повысить шансы.

Не нужно перед цитатой ставить подводку (например, Иванов И.И. рассказал). Это не предоставляет каких-либо привилегий.

Наличие квадратной ссылки или сноски после цитаты не оказывает никакого влияния. При наличии в памяти антиплагиата этой цитаты он фиксирует ее как цитату, несмотря на наличие сноски. Но когда фраза, взятая в кавычки, сделанная с правильной подводкой и сноской, отсутствует в памяти программы, то она будет помечать ее как плагиат.

Ключевые аспекты цитирования для антиплагиата

При оформлении цитат для антиплагиата следует придерживаться ключевых аспектов.

В отчетах программы цитирование помечается зеленым выделением. Около фразы указывается номер ссылки. Данный номер высвечивается в правом столбце, где также пишется первоисточник цитаты.

Нами был проверен текст, где цитата просто поместилась в кавычки. Во время выполнения анализа программа нашла эту часть во внутренней памяти и окрасила ее зеленым цветом. В этом и заключается вся тайна цитирования, объясняющая то, что не нужно придумывать разнообразные специальные способы и варианты оформления цитирования, надо только пользоваться и устанавливать кавычки, выделяя определенные части текста или предложения.

Для проведения эксперимента попробуем убрать в тексте кавычки и выполнить проверку. Какова будет реакция системы проверки?

Взглянув на отчет после проверки текста без кавычек, можно увидеть, что антиплагиат не показывает цитирования. Как видно, фраза без кавычек превращается из цитирования в плагиат, поэтому программа не видит цитаты. Это является доказательством нашей гипотезы.

Так, если вы не умеет правильно оформлять цитаты для прохождения антиплагиата, то нужно просто помещать все возможные фразы в кавычки. Не требуются никакие ссылки, сноски и фразы-подводки.

В том случае, когда в памяти эта фраза у антиплагиата помечена в качестве источника цитирования, то он окрасит ее зеленым. Если же она отсутствует в базе, то не помогут никакие правила и оформления. Дело заключается не в умении человека писать и оформлять свои труды, дело в самой программе, ее функциональности и некоторых недоработках, которые могут решить только ее создатели.

Интересные статьи:

А Вы готовы получить уникальный текст за 30 минут?

Выделение различных областей текста и цитат

При составлении и форматировании текста в Word иногда возникает вопрос: как выделить цитату в тексте? Ответ на него базируется сразу в двух плоскостях.

В правилах пунктуации и в инструментах самого Word.

Ведь выделение цитаты далеко не самое простое действие и это нужно сделать не только правильно, но и грамотно. Сам по себе офисный пакет может лишь подсказать, что нужно всё сделать правильно. Но вместо пользователя сам этого не сделает.

Читать еще:  Содержание как сделать word 2010

Если на форумах фигурирует опция quote (т. е. цитирование), то пытаться прописать этот кд в Word идея не из лучших. Получится просто отдельно взятый набор символов. А что же следует делать?

Использование правил

Ну, можно сделать всё вручную. Да, это немного сложно и требуется правильно помнить, что и как делать. Правила остаются неизменными и необходимо этим самым правилам следовать. И их оказалось довольно много при подробном рассмотрении. Первым вариантом, когда оформляется цитата является использование следующей конструкции:

Брюсов писал: «Споров буйных диадохов не услышит Александр».

Кавычками выделяется сама цитата. Необходимый текст, принадлежащий автору, заключается в кавычки. Это и является акцентом при цитировании. В принципе, таким образом все и привыкли выделять цитаты. Но разберём пример подробнее.

Если использовать саму фразу «Споров буйных диадохов не услышит Александр», то цитата просто закрывается в кавычки. Зачем же здесь стоит двоеточие? В указанном случае используется отсылка к самому автору. Но эта отсылка стоит перед самой цитатой, поэтому ставится двоеточие.

Что делать, если автор упоминается после цитаты? «Споров буйных диадохов не услышит Александр», – написано в стихотворении Брюсова. Такой вид приобретает цитируемый текст. То есть после него, когда кавычки закрыты, ставится тире. Немного похоже на правило с прямой речью, но отличается отсутствием тире в начале. Неправильным оформлением цитаты будет:

– Споров буйных диадохов не услышит Александр. – сказал Брюсов.

Такое построение текста подходит для прямой речи, но не для цитирования. Цитаты выделяется кавычками.

Что делать, если цитата предшествует тексту? Нужны ли какие-то знаки препинания? Однозначный ответ – нужны. Но только в случае, если они были добавлены автором. И чем становится цитата в таком случае? Эпиграфом.

К нему выдвигаются свои требования. Останавливаться на них не будем. Поскольку нас больше интересует, как выделить цитату в тексте Word.

Использование Word при выделении цитат

Дальнейший текст предназначен для правильного выделения цитат в текстовом редакторе. И от теоретической части грамотности письма переходим к практической. Той, как сделать то или иное действие.

Текст принято ставить в правой части документа. С соблюдением всех правил цитирования. Выше, кстати, поданы далеко не все. Это довольно простое действие, которое требует минимальных усилий от пользователя.

 1. Берём сам текст и выделяем его.
 2. В разделе абзац находим отмеченный красным символ. Ему соответствует функция «Выровнять по правому краю».
 3. Нажимаем на этот символ и в результате текст смещается в указанную сторону.

Примечание: Аналогичного эффекта можно добиться используя комбинацию клавиш “Ctrl+R”. Ведь почти каждое действие в редакторе можно сделать с помощью горячих клавиш.

У этого способа есть один недостаток. Если цитата слишком длинная, то она достигнет левого края страницы. Хотя по общепринятым правилам должна заходить не дальше середины (а то и трети) листа. Поэтому пригодится и следующий способ.

Смещение цитаты с помощью линейки

Неплохим вариантом для выделения цитат в тексте является линейка. Этот инструмент создан, чтобы изменять расположение текста на странице. Работает он с уже набранным текстом и текстом, который будет набран.

Фокус заключается в том, чтобы выделять набранные фрагменты, а не менять установки для всего листа сразу. Подробнее о линейке можно прочесть в отдельной статье.

 1. Выделяем необходимый текст.
 2. Над текстом виден инструмент под названием «Линейка».
 3. Зажимаем левой кнопкой мыши верхний ползунок или оба. И тащим на нужное расстояние.
 4. Пунктирная линия подсказывает куда будет смещён текст.

С помощью линейки можно ограничить пространство, занимаемое текстом на странице. Что позволит выделить цитату. Работает не только перед текстом. Но и при добавлении цитаты в сам текст.

Следует помнить, что если цитата выделяется отступом, то необходимости выделять её кавычками нет. Следует лишь указать автора или вовсе оставить только текст цитаты.

Выделение цитат кавычками и прочие полезные инструменты

Способ с выделением цитируемого текста кавычками весьма прост. Ведь символ кавычек можно получить несколькими способами:

 1. Зажать “Shift” и нажать кнопку «2». Таким образом ставятся следующие кавычки: «». Единственное о чём следует помнить: если кавычки не закрыть, то при следующем введении они уже будут закрытыми. Редактор сам подсказывает о том, что мог быть упущен закрывающий символ.
 2. Сменить раскладку на английский язык. Зажать кнопку “Shift” и нажать на клавиатуре кнопку, которая отвечает русской “Э”. Проще говоря, напечатать большую «Э» в английской раскладке. Это даёт следующие символы: “”. Правило открытия и закрытия действует и тут.
 3. Любой из этих символов можно получить через вставку. Для этого потребуется:
  • перейти в раздел «Вставка» в верхней части документа;
  • выбрать «Символ»;
  • выбрать «Другие символы» и отыскать требуемые кавычки в списке;
  • Нажать «Вставить».

После этого выбранный кавычки появятся в тексте.

Последний способ требует скорее знаний теоретической части Word, чем каких-то полезных навыков. Каждому символу соответствует своя кодировка. Она вводится при зажатой кнопке “Alt”.

Далее будет подан перечень цифр, которые следует набирать на клавиатуре при зажатом “Alt” и соответствующие им кавычки.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Символ не появится пока Alt не будет отпущен. И что куда как важнее – набирать цифры нужно на цифровой клавиатуре. При включённой клавише “Num Lock”(при этом будет гореть соответствующий индикатор).

Данный способ является самым сложным, поэтому и описан в конце. Зато теперь с учётом всех способов вставить и выделить цитату в документе будет не так уж и трудно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector